1. Home
  2. /
  3. Belastingen
  4. /
  5. Tarieven
  6. /
  7. Tarieven hoogheemraadschap van Rijnland...

Tarieven hoogheemraadschap van Rijnland 2024

Soort belastingHeffingsmaatstafTarief
Watersysteemheffing ingezetenenper woonruimte€ 128,23
Watersysteemheffing eigenarengebouwd0,0212%
ongebouwd per hectare€ 99,90
ongebouwd wegen per hectare€ 499,50
ongebouwd natuurterreinen per hectare€ 4,40
Zuiveringsheffing woonruimteneenpersoonshuishouden (1 vervuilingseenheid)€ 80,03
meerpersoonshuishouden (3 vervuilingseenheden)€ 240,09
Zuiveringsheffing bedrijfsruimtenper vervuilingseenheid€ 80,03
Verontreinigingsheffingper vervuilingseenheid€ 80,03

Overige heffingen in het hoogheemraadschap

  • Leges (zie de verordening i.v.m. de grote diversiteit aan tarieven)

Zie ook: Tarieven hoogheemraadschap 2023Tarieven hoogheemraadschap van Rijnland 2022Tarieven hoogheemraadschap van Rijnland 2021, Tarieven hoogheemraadschap van Rijnland 2020