1. Home
  2. /
  3. Bezwaar en beroep
  4. /
  5. Bezwaar maken

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met een door de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland opgelegde belastingaanslag of WOZ-beschikking, dan kunt u binnen 6 weken na de dagtekening van het aanslagbiljet bezwaar maken bij de BSGR.

Indienen

U kunt uw bezwaarschrift op verschillende manieren indienen:

Ontvangstbevestiging

Na binnenkomst van het bezwaarschrift stuurt de BSGR u een schriftelijke ontvangstbevestiging. In deze brief staat ook informatie over de verdere afhandeling van uw bezwaar.

Uitstel van betaling

Als u een bezwaarschrift indient, bent u verplicht het aanslagbedrag te betalen vóór de vervaldag van de aanslag. Alleen wanneer u  in uw bezwaarschrift nadrukkelijk om uitstel van betaling vraagt, krijgt u uitstel van betaling voor het bestreden bedrag.

Bezwaartermijn

Als u het niet eens bent met een door de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland opgelegde belastingaanslag of WOZ-beschikking, dan kunt u binnen 6 weken na de dagtekening van het aanslagbiljet bezwaar maken bij de BSGR.

Niet-ontvankelijk

Als u uw bezwaarschrift na de termijn van 6 weken indient, wordt uw bezwaar niet-ontvankelijk verklaard. Dit betekent dat uw bezwaarschrift niet aan de formele wettelijke voorschriften voldoet. Het bezwaarschrift wordt nog wel ambtshalve in behandeling genomen. Het is niet mogelijk in beroep te gaan tegen een ambtshalve besluit.