1. Home
  2. /
  3. Normbedragen kwijtschelding

Normbedragen kwijtschelding belastingen per 1 januari 2024

Bij de kwijtscheldingsnorm van 100% is het bedrag van de kosten van bestaan (in euro)90%95%100%
EchtgenotenBeide partners >21 tot AOW-gerechtigde leeftijd1.651,001.743,001.834,04
Beide partners AOW-gerechtigd1.750,001.846,001.942,32
Eén partner AOW-gerechtigd en andere partner >21 jaar maar niet AOW-gerechtigd1.745,001.841,001.937,32
Alleenstaande ouder>21 jaar, maar niet AOW-gerechtigd1.156,001.220,001.283,83
AOW- gerechtigd1.289,001.360,001.430,76
Alleenstaande>21 jaar, maar niet AOW-gerechtigd1.156,001.220,001.283,83
AOW-gerechtigd1.289,001.360,001.430,76

De BSGR en al haar deelnemende gemeenten hanteren de 100% norm. Andere gemeenten kunnen ervoor kiezen om een andere wettelijk bepaalde norm te hanteren

Bestaanskosten voor AOW-gerechtigden per 1 januari 2024

90% bijstandsnorm (afgerond)100% bijstandsnorm100% netto AOW-bedrag
Paar, beide partners AOW gerechtigd1.750,001.942,322.086,40
Paar, 1 partner AOW gerechtigd1.745,001.937,322.081,40
Alleenstaande ouder1.289,001.430,761.531,46
Alleenstaande1.289,001.430,761.531,46

Per 1 januari wijzigen de bijstandsnormen. Daarmee veranderen ook de normbedragen voor de kosten van bestaan bij de kwijtschelding van belastingen. In het overzicht vindt u alle bedragen: 

Normbedragen kwijtschelding belastingen per 1 januari 2024