1. Home
  2. /
  3. Normbedragen kwijtschelding

Normbedragen kwijtschelding belastingen per 1 januari 2023

Bij de kwijtscheldingsnorm van 100% is het bedrag van de kosten van bestaan (in euro)90%95%100%
EchtgenotenBeide partners >21 tot AOW-gerechtigde leeftijd1.538,001.623,001.708,08
Beide partners AOW-gerechtigd1.637,001.727,001.817,20
Eén partner AOW-gerechtigd en andere partner >21 jaar maar niet AOW-gerechtigd1.632,001.722,001.812,20
Alleenstaande ouder>21 jaar, maar niet AOW-gerechtigd1.077,001.136,001.195,66
AOW- gerechtigd1.203,001.270,001.335,67
Alleenstaande>21 jaar, maar niet AOW-gerechtigd1.077,001.136,001.195,66
AOW-gerechtigd1.203,001.270,001.335,67

De BSGR en al haar deelnemende gemeenten hanteren de 100% norm. Andere gemeenten kunnen ervoor kiezen om een andere wettelijk bepaalde norm te hanteren

Aangepaste normen bestaanskosten voor AOW-gerechtigden per 1 januari 2023

90% bijstandsnorm (afgerond)100% bijstandsnorm100% netto AOW-bedrag
Paar, beide partners AOW gerechtigd1.637,001.817,201.939,44
Paar, 1 partner AOW gerechtigd1.635,001.812,201.934,44
Alleenstaande ouder1.203,001.335,671.421,25
Alleenstaande1.203,001.335,671.421,25

Per 1 januari wijzigen de bijstandsnormen. Daarmee veranderen ook de normbedragen voor de kosten van bestaan bij de kwijtschelding van belastingen. In het overzicht vindt u alle bedragen: 

Normbedragen kwijtschelding belastingen per 1 januari 2023 

Naar boven ▲