Aangiftes

Aangifte precariobelasting

Als u een brief van de BSGR heeft gekregen waarin aan u  wordt gevraagd om aangifte te doen voor de precariobelasting, volg dan de volgende link:

Aangiftemodule precariobelasting

In de brief staan uw logincode en wachtwoord.

Aangifte zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing

Als u een brief van de BSGR heeft gekregen waarin aan u wordt gevraagd om aangifte voor de zuiverings- en/of verontreinigingsheffing te doen, volg dan de volgende link:

Aangiftemodule zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing

In de brief staan uw logincode en wachtwoord.

Naar boven ▲