1. Home
  2. /
  3. Belastingen
  4. /
  5. Aangiftes

Aangiftes

Aangifte precariobelasting

Als u een brief van de BSGR heeft gekregen waarin aan u  wordt gevraagd om aangifte te doen voor de precariobelasting, volg dan de volgende link:

Aangiftemodule precariobelasting

In de brief staan uw inlogcode en wachtwoord. Deze worden altijd in 2 aparte brieven verzonden.

Aangifte zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing

Als u een brief van de BSGR heeft gekregen waarin aan u wordt gevraagd om aangifte voor de zuiverings- en/of verontreinigingsheffing te doen, volg dan de volgende link:

Aangiftemodule zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing

In de brief staan uw inlogcode en wachtwoord. Deze worden altijd in 2 aparte brieven verzonden.

Naar boven ▲