1. Home
  2. /
  3. Disclaimer

Disclaimer

Aansprakelijkheid

Wij hebben de uiterste zorgvuldigheid betracht bij het maken van de teksten en andere informatie op www.bsgr.nl. Toch kunt u er geen rechten aan ontlenen. De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website. De bekendmakingen van de BSGR worden geplaatst op deze website. Uiteraard kunt u ons ook e-mailen met uw vragen. Wij kunnen echter niet garanderen dat de aan ons en door ons verstuurde e-mail technisch altijd volledig, juist en tijdig wordt overgebracht. De BSGR wijst dan ook elke aansprakelijkheid af voor mogelijke gevolgen en/of schade voortvloeiend uit dit elektronische berichtenverkeer.

E-mail

Op e-mailverkeer is ondermeer de wet ‘elektronisch bestuurlijk verkeer’ van toepassing. Dit betekent dat e-mail niet gebruikt kan worden voor officiële beslissingen van de BSGR waaraan rechtsgevolgen zijn verbonden.

Virussen en veiligheid

De website van de BSGR wordt regelmatig gecontroleerd op computervirussen. Toch kunnen wij de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer kunnen beïnvloeden, helaas niet garanderen. Onze website bevat ook links naar websites die niet van BSGR zelf zijn. De BSGR is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze websites en ook niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan deze websites.