1. Home
  2. /
  3. Belastingen
  4. /
  5. Lokale heffingen

Lokale heffingen

‘Lokale heffingen’ is de naam die wij hebben gekozen om waterschapsbelastingen en gemeentelijke belastingen aan te duiden. U kunt deze term tegenkomen op de acceptgirokaart bij de aanslag, of als u een doorlopende incasso heeft, op uw bankafschriften.

Belastingaanslag

Afhankelijk van waar u woont, krijgt u van de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland een aanslag waterschapsbelastingen, een aanslag gemeentelijke belastingen, of een combinatie van beide. Woont u in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Velsen, Voorschoten, Waddinxveen, Wassenaar of Zoeterwoude, dan krijgt u van de BSGR een gecombineerde aanslag met zowel gemeentelijke als waterschapsbelastingen. Als u in een andere gemeente dan eerder genoemd, maar wel binnen het werkgebied van het hoogheemraadschap van Rijnland woont, ontvangt u van de BSGR alleen een aanslag waterschapsbelastingen.

Onroerend goed

U hoeft niet per se in ons gebied te wonen om een aanslag van de BSGR te ontvangen. Ook als u onroerend goed, zoals een (vakantie)woning, bedrijfspand of perceel, in ons werkgebied bezit, krijgt u een aanslagbiljet van de BSGR.

Gemeentelijke belastingen

Dagelijks maakt u gebruik van gemeentelijke voorzieningen, zoals de straat, het riool en de afvalinzameling. Al deze voorzieningen kosten geld. Het meeste geld ontvangt de gemeente van het Rijk. Maar daarmee kunnen niet alle voorzieningen en projecten bekostigd worden. Een deel van deze kosten wordt betaald uit de opbrengst van de gemeentelijke belastingen.

Waterschapsbelastingen

Ook als u niet in een van bovengenoemde gemeenten woont, of als u uw bedrijf er niet gevestigd is, is het mogelijk dat u een aanslagbiljet krijgt van de BSGR. De BSGR verzorgt namelijk ook de waterschapbelastingen voor het hoogheemraadschap van Rijnland.

Belastingsoorten

Elke gemeente heeft haar eigen belastingsoorten met bijbehorende bepalingen en tarieven. Op deze pagina kan u uw gemeente kiezen en ziet u een overzicht van alle belastingsoorten die de BSGR heft in deze specifieke gemeente. Door op de belastingsoort te klikken, gaat u naar een pagina met meer informatie.