ISAE

De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland heeft als enige belastingorganisatie in Nederland een volledige ISAE 3402-verklaring. Hier zijn wij enorm trots op. Maar wat houdt een ISAE 3402-verklaring in? De gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Velsen, Voorschoten, Waddinxveen, Wassenaar en Zoeterwoude en het hoogheemraadschap van Rijnland hebben hun belastingprocessen aan de BSGR uitbesteed.  Voor de deelnemers is het van belang om voldoende inzicht te hebben in de beheersing van de uitbestede processen. De BSGR biedt dit inzicht aan haar deelnemers door het verstrekken van een rapportage in overeenstemming met de ISAE 3402-standaard.

Internationaal geaccepteerde standaard

ISAE 3402 is een officieel en internationaal geaccepteerde ‘assurance’ standaard (International Standard on Assurance Engagements) voor de rapportage over de beheersing van uitbestede processen bij serviceorganisaties zoals de BSGR. De rapportage gaat in op onderwerpen als risicomanagement, informatiebeveiliging en de interne beheersing binnen de BSGR.

Twee typen rapportages

ISAE 3402 kent twee typen rapportages; een type I en een type II rapportage. Een type I rapportage geeft een beeld van de beheersorganisatie op één moment. Bij de audit (controle) door de accountant worden de beheersmaatregelen getoetst op opzet en bestaan. Bij een type II rapportage wordt naast de opzet en het bestaan ook de werking door de accountant getoetst. Deze werking wordt getoetst gedurende een vooraf aangegeven periode van een in principe een jaar.

BSGR heeft zowel I als II

De BSGR heeft per 1 augustus 2013 een door de accountant getoetste ISAE 3402 type I rapportage afgegeven. Per eind april 2014 is de BSGR ook in het bezit van een door de accountant getoetste ISAE 3402 type II rapportage. De twee rapportages vormen samen de volledige ISAE 3402-verklaring. Begin 2020 heeft de BSGR voor het zesde opeenvolgende jaar een geheel ‘schone’ (zonder beperkingen) ISAE-verklaring gekregen. De BSGR staat geregistreerd in het ISAE3402-register van Stichting Corporate Governance.

BSGR blijft verbeteren

Het hebben van de volledige ISAE 3402-verklaring betekent niet dat er geen werk meer te doen is. De BSGR streeft ernaar de huidige kwaliteit van de processen en belastingaanslagen continu te blijven verbeteren.