1. Home
  2. /
  3. Betalen
  4. /
  5. Dwanginvordering

Dwanginvordering

Dwanginvordering is het pakket van maatregelen dat de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland kan nemen als een persoon of een bedrijf een belastingaanslag niet voor de vervaldag betaalt. Voorbeelden van dwanginvordering zijn het sturen van een aanmaning of dwangbevel, en beslagleggen op inkomen of bezittingen.

Wettelijke basis

De BSGR houdt zich bij de invordering van belastingschulden aan onder andere de Invorderingswet 1990, de Kostenwet invordering rijksbelastingen en het Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering. Daarnaast heeft de BSGR een Leidraad invordering.

Aanmaning

U ontvangt een aanmaning als u een aanslag niet (volledig) heeft betaald. U moet het totaal verschuldigde bedrag binnen 14 dagen na de dagtekening van de aanmaning betalen. Bij een belastingschuld lager dan € 454, kost de aanmaning u € 8. Is uw belastingschuld € 454 of hoger, dan betaalt u € 18 voor de aanmaning. Als u het niet eens bent met de extra kosten, dan kunt u daartegen bezwaar maken.

Dwangbevel

U ontvangt een dwangbevel als u de aanslag, ook na een aanmaning, niet (volledig) heeft betaald. U krijgt met het dwangbevel een bevel om uw belastingschuld binnen 2 dagen te betalen.

De kosten voor de betekening van het dwangbevel zijn:

  • Bij een belastingschuld tot € 90: € 45
  • Bij een belastingschuld vanaf € 90: € 45 plus € 4 voor elke € 45 aan schuld (tot een maximum van € 13.449)

Loonvordering

Als u niet binnen de termijn van een dwangbevel betaalt, kan de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland beslagleggen op uw loon of uitkering.

Inhouding

Bij een loonvordering vraagt de BSGR uw werkgever of uitkeringsinstantie om uw belastingschuld, kosten en invorderingsrente in te houden op uw loon of uitkering. Er wordt een bedrag op uw loon of uitkering ingehouden, dat aan de BSGR wordt afgedragen. De inhouding op uw inkomen gaat door tot uw belastingschuld volledig is betaald.

Beslagvrije voet

Op een gedeelte van uw loon of uitkering kan geen beslag worden gelegd. Dit is de beslagvrije voet. De beslagvrije voet is 90% van de bijstandsnorm verhoogd met een bepaald deel van de woonlasten en de zorgpremie. Door bepaalde omstandigheden kan de beslagvrije voet echter hoger of lager worden. Uw woonlasten, zorgpremie en het inkomen van uw partner kunnen onder andere van invloed zijn.

Formulier beslagvrije voet

Om de hoogte van de beslagvrije voet te kunnen berekenen, sturen wij bij de aankondiging van de loonvordering een formulier beslagvrije voet mee. Door dit formulier volledig in te vullen en terug te sturen, voorkomt u dat de BSGR de beslagvrije voet te laag vaststelt en dus een te hoog bedrag laat inhouden.

Deurwaarder

Als u niet reageert op een dwangbevel en de BSGR uw belastingschuld niet heeft kunnen opeisen via uw werkgever, komt de deurwaarder bij u langs.

De deurwaarder kan beslagleggen op uw auto, inboedel, woning of bedrijfspand. Als u uw belastingschuld niet betaalt, worden de in beslag genomen zaken bij openbare verkoop verkocht. Onder bepaalde voorwaarden kunt u nog een betalingsregeling treffen. Neem hiervoor contact op via het contactformulier.

Invorderingsrente

Invorderingsrente is een vergoeding voor de rente die de BSGR moet missen doordat u een belastingaanslag niet op tijd heeft betaald.

Rente

U moet invorderingsrente betalen als u na de vervaldag nog een bedrag moet betalen op de aanslag. Dit geldt ook als u uitstel van betaling heeft gekregen, bijvoorbeeld omdat u bezwaar heeft gemaakt. In sommige gevallen betalen wij rente aan u. Invorderingsrente is geen boete. Het rentepercentage wijzigt elk jaar.

Rentebeschikking

Als u invorderingsrente verschuldigd bent, ontvangt u van de BSGR een rentebeschikking. De rente wordt per dag berekend, dus het verschuldigde bedrag kan, op het moment dat de rentebeschikking ontvangen wordt, al hoger zijn dan het bedrag dat in de beschikking vermeld staat.

Naar boven ▲