1. Home
  2. /
  3. Over de BSGR
  4. /
  5. Wie zijn wij?

Wie zijn wij?

Belastingsamenwerking

De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) is een samenwerkingsverband op het gebied van belastingen tussen het hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeenten: Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Velsen, Voorschoten, Waddinxveen, Wassenaar en Zoeterwoude. De BSGR voert namens de deelnemers de heffing en invordering van lokale belastingen uit. Ook bepaalt de BSGR de hoogte van de WOZ-waarde voor alle onroerende zaken in deze gemeenten.

Eén gezamenlijke aanslag

Eén van de voordelen van de samenwerking is dat inwoners en bedrijven van de deelnemende gemeenten voortaan zoveel mogelijk één gezamenlijke aanslag voor de gemeentelijke en waterschapsbelastingen ontvangen. Daarnaast hebben burgers, bedrijven en instanties voor de lokale belastingen nog maar met één organisatie te maken: de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland.

Aanslag met alleen waterschapsbelastingen

Inwoners en bedrijven van de overige gemeenten binnen het verzorgingsgebied van het hoogheemraadschap van Rijnland krijgen van de BSGR alleen een aanslag waterschapsbelastingen. Dit gebied strekt zich uit van Velsen in het noorden tot aan Gouda in het zuiden. Als u precies wilt weten wat het verzorgingsgebied van het hoogheemraadschap van Rijnland is, klik dan hier.