Tarieven

Elke gemeente heeft haar eigen belastingsoorten met bijbehorende tarieven. Door hieronder op één van de gemeenten te klikken, krijgt u een overzicht van de tarieven van het lopende belastingjaar. Via deze gemeentepagina zijn ook de tarieven van eerdere jaren te bekijken. De tarieven van de waterschapsbelastingen zijn te vinden via ‘hoogheemraadschap Rijnland’ deze vindt u ook hieronder.

Vaststelling tarieven

De tarieven voor gemeentelijke belastingen worden vastgesteld door de gemeenteraden van de gemeenten die aan de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland deelnemen. De tarieven van de waterschapsbelastingen die door de BSGR worden opgelegd, worden vastgesteld door het algemeen bestuur (Verenigde Vergadering) van het hoogheemraadschap van Rijnland. De BSGR bepaalt dus niet zelf deze tarieven.

Bezwaar tegen tarieven niet mogelijk

De belastingtarieven worden vastgelegd in verordeningen. Dit zijn algemeen verbindende voorschriften en daartegen bezwaar maken is niet mogelijk.

Tarieven vergelijken

Als u op de volgende link klikt kunt u de tarieven van de diverse gemeenten en waterschappen met elkaar vergelijken: Tarieven vergelijken .