1. Home
  2. /
  3. Bezwaar en beroep
  4. /
  5. Uitstel van betaling

Uitstel van betaling

Als u een bezwaarschrift indient, bent u verplicht het aanslagbedrag te betalen voor de vervaldag van de aanslag. Alleen wanneer u in uw bezwaarschrift nadrukkelijk om uitstel van betaling vraagt, krijgt u uitstel van betaling voor het bestreden bedrag.

Let op: Als u om uitstel van betaling vraagt, is het mogelijk dat wanneer u niet in het gelijk wordt gesteld u invorderingsrente moet betalen. Daarnaast heeft uitstel van betaling gevolgen voor de hoogte van de termijnbedragen als u betaalt via doorlopende incasso. Het uitstelbedrag wordt namelijk verspreid over de resterende incassotermijnen. 

Verder is uitstel vragen alleen mogelijk bij een bedrag van €50,- of hoger 

 

Voorbeeld:
U maakt bezwaar en vraagt om uitstel van betaling voor het bestreden bedrag van € 160. Het totaalbedrag van de aanslag is € 900 en wordt in 8 termijnen geïncasseerd. Zonder uitstel van betaling zouden de termijnbedragen € 112,50 zijn. Doordat u uitstel van betaling heeft gevraagd, zijn de termijnbedragen nog € 92,50.