1. Home
  2. /
  3. Over de BSGR
  4. /
  5. Missie en visie

Missie en visie

De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland als organisatie vloeit voort uit de wens om tot regionale samenwerking te komen en zodoende de samenleving direct en indirect beter van dienst te zijn. De kern van deze belastingsamenwerking is dat belastingtaken efficiënt, tegen lage kosten doch kwalitatief hoogwaardig worden uitgevoerd.

Door een vernieuwende en transparante dienstverlening naar burgers en overheden weten wij ons aan te passen aan de veranderende vraag van onze deelnemers.

Klantgerichte aanpak en deskundig advies

Met een klantgerichte aanpak en deskundig advies bieden wij gemak voor burgers bij het voldoen van de lokale belastingen en verzekeren wij onze deelnemers van kostenbeheersing bij het heffings- en invorderingsproces en bij het uitvoeren van de Wet WOZ.

Verhoging van robuustheid en continuïteit

Samenwerking leidt ook tot verhoging van de robuustheid en continuïteit van de belastingorganisatie; bestaande kwetsbaarheden worden opgelost en er komt meer kennis, kunde en formatie beschikbaar om in te kunnen spelen op veranderende en complexer wordende wet- en regelgeving.