1. Home
  2. /
  3. Kwijtschelding
  4. /
  5. Wel of niet aanvragen?

Wel of niet aanvragen?

Als u niet in staat bent om de aanslag te betalen, ook niet door middel van een betalingsregeling, dan kunt u om kwijtschelding vragen. Of u daarvoor in aanmerking komt, hangt af van uw persoonlijke financiële situatie.

In aanmerking

U komt in aanmerking voor kwijtschelding als uw inkomen en vermogen binnen de vastgestelde grenzen vallen. Iemand met een inkomen op bijstandsniveau komt bijna altijd in aanmerking voor kwijtschelding, tenzij hij of zij vermogen heeft. Via MijnBSGR kunt u aan de hand van 5 vragen een indicatie krijgen of het zin heeft om kwijtschelding aan te vragen. U kunt hier ook digitaal kwijtschelding aanvragen.

Aanvragen

Wij willen u vragen om digitaal kwijtschelding aan te vragen via MijnBSGR. Lukt dit niet? Neemt u dan contact met ons op op telefoonnummer 071 – 525 6200. De actuele telefoontijden vindt u onderaan deze pagina. Als u belt stellen wij 5 controlevragen om een indicatie te krijgen of het zin heeft om kwijtschelding aan te vragen. Deze vragen zijn:

  1. Heeft u een eigen bedrijf?
  2. Is uw inkomen boven bijstandsniveau?
  3. Heeft u een koopwoning?
  4. Heeft u spaargeld?
  5. Heeft u een auto/motor die meer waard is dan € 2.269? 

Bij uw aanvraag voor kwijtschelding wordt altijd een toets uitgevoerd. De BSGR kijkt bij zo’n toets of  uw inkomen en vermogen voldoen aan de normbedragen. De BSGR werkt hiervoor samen met de Belastingdienst, het Uitvoeringsorgaan Werknemersverzekeringen (UWV), de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) en de Basisregistratie Personen (BRP). Hebben wij na deze toets nog aanvullende informatie nodig, dan sturen wij u hierover een apart bericht. 

Let op: reageert u niet op dit bericht, dan kan uw kwijtscheldingsverzoek niet beoordeeld worden en zullen wij u een afwijzing sturen. Dit betekent dat het uitstel van betaling komt te vervallen en dat u de aanslag moet betalen.

Ontvangstbevestiging

Na binnenkomst van uw verzoek om kwijtschelding stuurt de BSGR u een schriftelijke ontvangstbevestiging. In deze brief staat ook informatie over de verdere afhandeling van uw verzoek. Als u binnen 10 werkdagen na indiening van uw kwijtscheldingsverzoek geen ontvangstbevestiging heeft gekregen, dan is het verzoek niet bij de BSGR aangekomen. Neemt u dan contact met ons op op telefoonnummer 071 – 525 6200.

Geautomatiseerde toets

Geautomatiseerde kwijtschelding is kwijtschelding waarbij u geen apart kwijtscheldingsverzoek hoeft te doen. Als u afgelopen jaar kwijtschelding heeft gekregen en toestemming heeft gegeven voor geautomatiseerde toetsing, is het mogelijk dat u automatisch kwijtschelding krijgt. Bij een geautomatiseerde toets wordt bekeken of  uw inkomen en vermogen voldoen aan de normbedragen. De BSGR werkt hiervoor samen met de Belastingdienst, het Uitvoeringsorgaan Werknemersverzekeringen (UWV), de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) en de Basisregistratie Personen (BRP).

Wel of geen geautomatiseerde kwijtschelding?

Als u geautomatiseerde kwijtschelding heeft gekregen, ziet u op het aanslagbiljet van de BSGR staan ‘Hiervoor is kwijtschelding verleend’. Het aanslagbedrag is dan € 0,00. Als u geen geautomatiseerde kwijtschelding krijgt, ontvangt u daarover een brief. U kunt vervolgens alsnog kwijtschelding aanvragen.

Belastingsoorten

U kunt kwijtschelding aanvragen voor de afvalstoffenheffing, onroerende zaakbelasting, rioolheffing, watersysteemheffing gebruikers en zuiveringsheffing. Als u in de gemeente Voorschoten, Velsen of Wassenaar woont, kan ook de hondenbelasting die u betaalt voor uw eerste hond worden kwijtgescholden.

Kamerbewoning

Als u een kamer huurt en de sanitaire voorzieningen (douche, keuken, toilet) deelt met andere kamerhuurders in de woning, dan kunt u beter bezwaar maken dan kwijtschelding aanvragen. Stuur een kopie van uw huurcontract mee, waaruit blijkt dat u een kamer huurt. Als uw bezwaar wordt toegekend, wordt de aanslag opgelegd aan de verhuurder.

Deelt u een woning met 1 of meer huisgenoten en heeft u een gezamenlijk huurcontract? Dan heeft het geen zin om bezwaar te maken; de aanslag wordt in dit geval alleen op naam van de verhuurder gezet als hij of zij daar zelf om verzoekt. U zou wel in aanmerking kunnen komen voor kwijtschelding. Bij de beoordeling van uw verzoek wordt ook gekeken naar de financiële situatie van uw medebewoners. U moet dus ook hun gegevens opgeven. Uw kwijtscheldingsverzoek wordt beoordeeld volgens de ‘echtgenotennorm’.

Aanslag al betaald?

U kunt tot 3 maanden nadat u de aanslag heeft betaald kwijtschelding aanvragen. Als uw kwijtscheldingsverzoek wordt toegekend, krijgt u uw geld terug.

Kwijtschelding bij andere gemeente of waterschap

Heeft een andere gemeente of waterschap dan een deelnemer van de BSGR u kwijtschelding van uw gemeentelijke of waterschapsbelastingen verleend? Dan krijgt u van de BSGR niet automatisch ook kwijtschelding; u moet bij de BSGR een nieuw verzoek voor kwijtschelding indienen.

Naar boven ▲