1. Home
  2. /
  3. Bezwaar en beroep
  4. /
  5. Vereisten bezwaarschrift

Vereisten bezwaarschrift

Om aan de formele wettelijke voorschriften te voldoen (ontvankelijk te zijn), moet een bezwaarschrift binnen 6 weken na dagtekening van de aanslag door de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland zijn ontvangen.

Verder moet u in ieder geval de volgende gegevens vermelden in uw bezwaarschrift:

  • Uw naam en adres
  • Het aanslagnummer, het belastingjaar en de belastingsoort(en) waarover uw bezwaar gaat
  • Reden(en) van bezwaar
  • Ondertekening met plaats, datum en handtekening
  • Kopieën van eventueel bewijsmateriaal

Als u een bezwaarschrift indient namens de belastingplichtige, voeg dan een bewijsstuk bij waaruit blijkt dat u gemachtigd bent.