Beroep

Als u het niet eens bent met een uitspraak van de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland op uw bezwaarschrift, dan kunt u in beroep gaan.

Bezwaar

Een beroep tegen een uitspraak op uw bezwaarschrift moet binnen 6 weken na dagtekening (van de uitspraak op uw bezwaarschrift) worden ingediend bij de rechtbank Den Haag. Meer informatie over het starten van een beroepsprocedure vindt u op www.rechtspraak.nl.

Kwijtschelding

Een beroepschrift tegen de uitspraak op uw kwijtscheldingsverzoek dient u bij de BSGR in. Dit moet binnen 10 dagen na dagtekening van de uitspraak.