1. Home
  2. /
  3. Kwijtschelding
  4. /
  5. Niet eens met ons...

Niet eens met ons besluit?

Is uw kwijtscheldingsverzoek afgewezen of slechts gedeeltelijk toegekend en bent u het daar niet mee eens? Dan kunt u in beroep gaan.

Vereisten beroepschrift

U moet binnen 10 dagen na dagtekening van de uitspraak een beroepschrift indienen. In uw beroepschrift legt u uit waarom u het niet eens bent met de uitspraak. Vermeld in uw beroepschrift verder de volgende gegevens:

  • Uw naam, adres en burgerservicenummer (BSN)
  • De aanslagnummers van de aanslagen waarvoor uw kwijtscheldingsverzoek is afgewezen
  • Ondertekening met plaats, datum en handtekening
  • Kopieën van stukken die uw beroep ondersteunen

U kunt uw beroepschrift sturen naar: BSGR, t.a.v. de directeur, Postbus 1141, 2302 BC Leiden. Ook kunt u uw beroepschrift online indienen via MijnBSGR.

Ontvangstbevestiging

Na ontvangst van uw beroepschrift stuurt de BSGR u een ontvangstbevestiging. U krijgt uitstel van betaling tot de uitspraak.

Beoordeling beroepschrift

Bij de beoordeling van uw beroepschrift wordt uitgegaan van de gegevens die u heeft vermeld in uw oorspronkelijke kwijtscheldingsverzoek en van de normen die op dat moment golden. Dit betekent bijvoorbeeld dat het vermogen niet wordt herberekend als het saldo op uw bankrekening inmiddels binnen de normen valt. Als uw inkomen sinds uw oorspronkelijke verzoek sterk is gedaald, bijvoorbeeld omdat u of uw partner werkloos is geworden, zou de berekening herzien kunnen worden en ertoe kunnen leiden dat u alsnog kwijtschelding krijgt.