1. Home
  2. /
  3. Over de BSGR
  4. /
  5. Rechtsvorm

Rechtsvorm

Sinds juli 2009 bestaat het rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam genaamd ‘Openbaar Lichaam Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland’.

De deelnemers hebben aan de BSGR de bevoegdheid overgedragen tot uitvoering van de heffing en invordering van waterschapsbelastingen, gemeentelijke belastingen en de waardebepaling in het kader van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ).

De bestuurlijke organisatie van het openbaar lichaam is vastgelegd in de Wet gemeenschappelijke regelingen. In de gemeenschappelijke regeling BSGR zijn onder meer de bevoegdheden, bestuursorganen, begroting, jaarrekening, kostentoerekening, toetreding en uittreding van de deelnemers geregeld.