Mogelijke fout in afrekening variabel deel afvalstoffenheffing Zoeterwoude
Klik op "Lees meer" om naar het nieuwsbericht van de gemeente Zoeterwoude te gaan.
Lees meer
Invloed COVID op WOZ-waarde niet-woningen
COVID heeft een beperkte invloed op de waarde van een aantal categorieën niet-woningen zoals bijvoorbeeld restaurants, cafés, uitgaansgelegenheden, sportaccommodaties en musea.
Lees meer
Permanente marktanalyse niet-woningen
In de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) is bepaald dat de gemeente, jaarlijks, de waarde van de binnen de gemeente gelegen onroerende zaken opnieuw moet vaststellen. Hiervoor is de gemeente verplicht om de marktgegevens, zoals de huur- en verkoopgegevens van uw onroerende zaak, te verzamelen, te registreren en te analyseren.
Lees meer
Uitstel betaling belastingaanslag ondernemers
Naar aanleiding van de uitbraak van het Coronavirus zijn er door het kabinet toezeggingen gedaan over uitstel van het betalen van rijksbelastingen door ondernemers. Ook lokale overheden is verzocht coulance te betrachten bij het betalen van de belastingen door ondernemers.
Lees meer
Aanschrijving leegstand woningen
Met dagtekening 2 maart 2021 zijn er 995 brieven verzonden naar de eigenaren van woningen van deelnemende en niet-deelnemende gemeenten waarvan bij ons meer dan 6 maanden leegstand is geregistreerd.
Lees meer
Aanslagbiljet ontvangen?
Lees meer
Previous
Next

Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland

Naar boven ▲