Formulier huurkorting coronacrisis
Vanwege de coronacrisis doen wij onderzoek naar de impact op de huidige vastgoedmarkt. Om de invloed van de coronacrisis op de huur te kunnen toetsen, vragen wij u een online formulier in te vullen.
Lees meer
Permanente marktanalyse niet-woningen
In de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) is bepaald dat de gemeente, jaarlijks, de waarde van de binnen de gemeente gelegen onroerende zaken opnieuw moet vaststellen.
Lees meer
Heeft u problemen door de toeslagenaffaire?
Klik op "Lees meer" voor meer informatie over wat u kunt doen.
Lees meer
Controle objectkenmerken
De BSGR stuurt brieven waarin wordt gevraagd om een digitaal formulier in te vullen. Dit wordt gedaan om tot een juiste WOZ-taxatie te komen.
Lees meer
Aanslagbiljet ontvangen?
Lees meer
Previous
Next

Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland

Naar boven ▲