Aanslagen lokale heffingen 2023
Van februari t/m april verzendt de BSGR de aanslagen lokale heffingen 2023 voor de 11 gemeentelijke deelnemers. Zoals gebruikelijk worden deze zoveel als mogelijk gecombineerd met de waterschapsbelastingen. Vooruitlopend daarop verzendt de BSGR in januari de aanslagen voor de huurders in de overige gemeenten in het verzorgingsgebied van het hoogheemraadschap van Rijnland. De waterschapsbelastingen voor de mensen die eigendommen hebben in de niet-deelnemende gemeenten volgen zoveel mogelijk in april.
Previous
Next

Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland

Naar boven ▲