Controle hondenbelasting
In opdracht van de gemeente Gouda, Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar is de hondencontrole weer begonnen en deze wordt dit keer uitgevoerd tot en met het najaar.
Lees meer
Controle objectkenmerken
De BSGR stuurt brieven waarin wordt gevraagd om een digitaal formulier in te vullen. Dit wordt gedaan om tot een juiste WOZ-taxatie te komen.
Lees meer
Marktanalyse woningen Leiderdorp
In de Wet WOZ is bepaald dat de gemeente, jaarlijks, de waarde van de binnen de gemeente gelegen onroerende zaken opnieuw moet vaststellen.
Lees meer
Previous
Next

Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland

Naar boven ▲