Permanente marktanalyse niet-woningen
In de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) is bepaald dat de gemeente, jaarlijks, de waarde van de binnen de gemeente gelegen onroerende zaken opnieuw moet vaststellen.
Lees meer
Regels voor bezoek
Het coronavirus vraagt van ons een andere manier van werken. Als BSGR helpen we u graag online, telefonisch en indien noodzakelijk op ons kantoor. Wij vragen u wel uw zaken zoveel mogelijk online of telefonisch te regelen.
Lees meer
Controle objectkenmerken
De BSGR stuurt brieven waarin wordt gevraagd om een digitaal formulier in te vullen. Dit wordt gedaan om tot een juiste WOZ-taxatie te komen.
Lees meer
Previous
Next

Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland

Naar boven ▲