Controle hondenbelasting
In opdracht van de gemeente Gouda, Katwijk, Velsen en Wassenaar is de hondencontrole weer begonnen en deze wordt dit keer uitgevoerd tot aan de zomervakantieperiode.
Lees meer
Aanschrijving leegstand woningen
Met dagtekening 15 april 2021 zijn er 458 rappelbrieven leegstand verstuurd naar de eigenaren van woningen van deelnemende en niet-deelnemende gemeenten waarvan bij ons meer dan 6 maanden leegstand is geregistreerd. In de rappelbrief vragen wij wie de gebruiker is.
Lees meer
Fout in afrekening variabel deel afvalstoffenheffing Zoeterwoude hersteld
Inwoners van Zoeterwoude ontvingen onlangs de afrekening van het variabele deel van de afvalstoffenheffing van de BSGR. De gemeente registreert uw inworpen. In die registratie is een fout ontdekt.
Lees meer
Invloed COVID op WOZ-waarde niet-woningen
COVID heeft een beperkte invloed op de waarde van een aantal categorieën niet-woningen zoals bijvoorbeeld restaurants, cafés, uitgaansgelegenheden, sportaccommodaties en musea.
Lees meer
Uitstel betaling belastingaanslag ondernemers
Naar aanleiding van de uitbraak van het Coronavirus zijn er door het kabinet toezeggingen gedaan over uitstel van het betalen van rijksbelastingen door ondernemers. Ook lokale overheden is verzocht coulance te betrachten bij het betalen van de belastingen door ondernemers.
Lees meer
Aanslagbiljet ontvangen?
Lees meer
Previous
Next

Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland

Naar boven ▲