1. Home
  2. /
  3. Aanslagbiljet ontvangen?

Aanslagbiljet ontvangen?

Gemeentelijke- en waterschapsbelasting 2023

Vanaf 23 februari worden namens de elf gemeentelijke deelnemers de belastingaanslagen bezorgd in het gebied van de BSGR. Op de aanslagen zijn de gemeentelijke belastingen zoveel als mogelijk gecombineerd met de waterschapsbelastingen van het hoogheemraadschap van Rijnland.

De aanslagen betreffen belastingen voor eigenaren en voor gebruikers van objecten in de elf gemeenten. 

Heeft u (ook) een aanslag ontvangen over 2022?

De aanslag over 2022 ontvangt u nu pas omdat wij niet eerder beschikten over de juiste gegevens. Dit komt door late aanlevering van gegevens aan de BSGR. Daarnaast hadden wij door een wetswijziging in veel gevallen extra tijd nodig om voor eigendommen op en nabij waterkeringen (dijken, kaden) de juiste WOZ-waarde te bepalen. We vinden de verlate aanslagen over 2022 vervelend, zeker als u nu zowel een aanslag van 2022 als 2023 heeft ontvangen. Levert dit een probleem op bij het betalen en wilt u een betalingsregeling treffen?  Neemt u dan svp contact met ons op.

Voor verdere informatie en vragen zie hieronder.