1. Home
 2. /
 3. Aanslagbiljet
 4. /
 5. Geen (volledige) aanslag ontvangen

Geen (volledige) aanslag ontvangen

Eind januari, februari, maart en april verstuurt de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland ongeveer 90 procent van de aanslagen. De overige 10 procent kan in deze periode (nog) niet opgelegd worden, maar wordt later alsnog verstuurd. Uiteraard gaan bezwaar- en betalingstermijnen pas in op het moment dat u een aanslagbiljet ontvangt.

Afhankelijk van waar u woont, krijgt u van de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland een aanslag waterschapsbelastingen, een aanslag gemeentelijke belastingen, of een combinatie van beide. Woont u in de gemeente Gouda, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Velsen, Voorschoten, Waddinxveen, Wassenaar of Zoeterwoude, dan krijgt u van de BSGR een gecombineerde aanslag met zowel gemeentelijke als waterschapsbelastingen. Als u in een andere gemeente dan hierboven genoemd, maar wel binnen het werkgebied van het hoogheemraadschap van Rijnland woont, ontvangt u van de BSGR alleen een aanslag waterschapsbelastingen.

Aanslagbiljet verstuurd naar de Berichtenbox

De BSGR is aangesloten op de Berichtenbox van MijnOverheid. De Berichtenbox is een persoonlijke brievenbus waarin men digitaal post ontvangt van bijvoorbeeld de Belastingdienst, RDW, SVB, UWV en ook van de BSGR. Dit betekent dat de belastingaanslagen van de BSGR digitaal aangeboden worden in de Berichtenbox. Als u uw Berichtenbox al heeft geactiveerd en daarbij aangevinkt heeft dat u post van de BSGR via MijnOverheid wilt ontvangen, dan krijgt u uw belastingaanslag in uw Berichtenbox.

Melding krijgen van een nieuw bericht in de Berichtenbox via uw e-mail

Wilt u een e-mail ontvangen van MijnOverheid bij een nieuw bericht?

 1. Ga naar de website van MijnOverheid 
 2. Log in met uw DigID
 3. Kies links in het menu voor ‘Instellingen’
 4. Vul het e-mailadres in waarop u de melding wilt ontvangen
 5. Klik op ‘Opslaan’ om de wijziging te bewaren
 6. Zet vervolgens in het tekstblok ‘Meldingen’ het schuifje aan bij ‘Melding als er nieuwe post is’
 7. Klik op ‘Opslaan’ om de wijziging te bewaren

Wilt u onze aanslagen per post ontvangen?

Als u onze aanslagen toch liever per post ontvangt, moet u dat zelf in MijnOverheid aanpassen. Wij kunnen dat niet voor u doen. Dit komt doordat u alleen met uw DigiD toegang heeft tot MijnOverheid. Hieronder geven wij aan hoe u het zelf kunt aanpassen:

 1. Ga naar de website van MijnOverheid 
 2. Log in met uw DigID
 3. Kies links in het menu voor ‘Instellingen’
 4. Zoek in het tekstblok ‘Organisaties Berichtenbox’ naar het hoofdstukje ‘Samenwerkingsverbanden’ en klik hier op
 5. In de lijst die u nu te zien krijgt zoekt u ‘Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland’ op
 6. Zet het vinkje in het hokje ervoor uit
 7. Klik op ‘Opslaan’ om de wijziging te bewaren

Geen volledige aanslag ontvangen

WOZ-waarde

Een van de meest voorkomende redenen dat een aanslag nog niet opgelegd kan worden, is dat er nog geen waarde in het kader van Wet waardering onroerende zaken (WOZ) is bepaald. Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat er een bouwvergunning is aangevraagd. Onze taxateurs moeten dan nog nagaan of de eventuele verbouwing gevolgen heeft voor de hoogte van de WOZ-waarde.

Geen gebruikersheffingen op de aanslag (onder andere afvalstoffenheffing, rioolheffing)

In sommige gevallen ontbreken de gebruikersheffingen op het aanslagbiljet. Dit kan worden veroorzaakt doordat de benodigde gegevens voor het opleggen van de gebruikersheffingen nog niet volledig voor handen waren. Omwille van een eenduidige aanslagoplegging is besloten om in die gevallen geen enkele gebruikersheffing (zoals afvalstoffenheffing, rioolheffing, hondenbelasting, zuiveringsheffing) op te leggen. Dit is met name van toepassing voor de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda en Waddinxveen.

Aanslagbiljet niet aangekomen

Soms komt het voor dat een aanslag wel is opgelegd, maar niet aankomt bij degene die de belasting moet betalen. In MijnBSGR kunt u altijd nagaan of de BSGR een aanslag heeft opgelegd. Ga naar ‘Mijn aanslagen’.

Wat u kunt doen

U kunt afwachten totdat u de aanslag ontvangt. Onze medewerkers doen hun uiterste best om zo snel mogelijk een aanslag gereed te maken. U kunt wel zelf in MijnBSGR in de gaten houden of er al een aanslag is opgelegd. Meestal worden de aanslagen rond het laatste weekend van de maand verstuurd. Uiteraard gaan bezwaar- en betalingstermijnen pas in op het moment dat u een aanslagbiljet ontvangt.

Naar boven ▲