1. Home
  2. /
  3. Nieuws

Nieuws

Aanslagen lokale heffingen Velsen

De BSGR streeft ernaar om op één aanslagbiljet zoveel mogelijk alle lokale heffingen in één keer op te leggen en aan u toe te sturen. In voorkomende gevallen kan het gebeuren dat de BSGR toch genoodzaakt is om de heffing van deze belastingaanslagen via meerdere aanslagbiljetten aan u op te

Lees dit nieuwsbericht »

Controle hondenbelasting in Gouda, Katwijk en Voorschoten

In opdracht van de gemeenten Gouda, Katwijk en Voorschoten vindt vanaf 2 mei tot de zomervakantieperiode hondencontrole plaats. Houders van 1 of meerdere honden zijn verplicht aangifte te doen en hondenbelasting te betalen. Controle De controle wordt uitgevoerd door de firma Holland Ruiter. Een hondencontroleur kan bij u aanbellen en

Lees dit nieuwsbericht »

Geen aanslag waterschapbelastingen 2022 gehad?

Ik heb nog geen aanslag waterschapbelastingen 2022 gehad, waarom is dat? Sinds eind 2021 is de BSGR overgestapt naar het verplichte berichtenverkeer LV-WOZ. Dit berichtenverkeer zorgt ervoor dat de BSGR de WOZ-waarden die door de gemeente bepaald zijn aan ons worden geleverd. Deze WOZ-waarden worden onder andere gebruikt voor het opleggen van de

Lees dit nieuwsbericht »

Aanslagen lokale heffingen 2022

Binnenkort verzendt de BSGR de aanslagen lokale heffingen weer voor de gemeentelijke deelnemers. Zoals gebruikelijk worden deze gecombineerd met de waterschapsheffingen. Als gevolg van late c.q. onvolledige aanlevering van door derden aangeleverde actuele gegevens die benodigd zijn voor het opleggen van diverse aanslagen (o.a. afvalstoffenheffing, rioolheffing, zuiveringsheffing) kunnen nu nog

Lees dit nieuwsbericht »

Einde van de acceptgirokaart

Het bestuur van de BSGR heeft besloten om per 1-1-2022 geen acceptgirokaarten meer te verzenden bij de aanslagen. Op een andere manier betalen U kan de aanslag betalen met: Automatische incasso Kies hierbij zelf het aantal termijnen en op welke dag van de maand u wilt betalen. U kunt uw

Lees dit nieuwsbericht »
Naar boven ▲