Nieuws

Permanente marktanalyse niet-woningen

In de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) is bepaald dat de gemeente, jaarlijks, de waarde van de binnen de gemeente gelegen onroerende zaken opnieuw moet vaststellen. Hiervoor is de gemeente verplicht om de marktgegevens, zoals de huur- en verkoopgegevens van uw onroerende zaak, te verzamelen, te registreren en te

Lees dit nieuwsbericht »

Regels voor bezoek

Regels voor bezoek Het coronavirus vraagt van ons een andere manier van werken. Als BSGR helpen we u graag online, telefonisch en indien noodzakelijk op ons kantoor. Wij vragen u wel uw zaken zoveel mogelijk online of telefonisch te regelen. Is het toch noodzakelijk dat u langskomt? Dan gelden er

Lees dit nieuwsbericht »

Controle objectkenmerken

De BSGR stuurt brieven waarin wordt gevraagd om een digitaal formulier in te vullen. Elk jaar vragen wij een deel van de woningeigenaren om te controleren of de gegevens van hun woning goed in onze administratie staan. Hoe kunt u dit doen? Dit doet u door binnen 4 weken een

Lees dit nieuwsbericht »

Controle hondenbelasting

In opdracht van de gemeente Gouda, Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar is de hondencontrole weer begonnen en deze wordt dit keer uitgevoerd tot en met het najaar. Houders van 1 of meerdere honden zijn verplicht aangifte te doen en hondenbelasting te betalen. Controle De controle wordt uitgevoerd door de firma

Lees dit nieuwsbericht »

Nepmails verstuurd aan klanten van de BSGR

Er zijn de afgelopen dagen weer nepmails verstuurd aan klanten van Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR). Daarin staat bijvoorbeeld dat er sprake is van een betalingsachterstand en dat deze direct dient te worden voldaan, anders wordt er beslag gelegd. Daarnaast zijn er ook zogenaamde phishing SMS-berichten met een betaallink verzonden. Deze berichten

Lees dit nieuwsbericht »

Marktanalyse woningen Leiderdorp

Woont u in Leiderdorp? Vanaf 1 januari 2020 ontvangt u de aanslagen gemeentelijke belasting, zoals onroerende zaakbelastingen (OZB) en watersysteemheffing eigenaren van de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR). In de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) is bepaald dat de gemeente, jaarlijks, de waarde van de binnen de gemeente gelegen onroerende zaken

Lees dit nieuwsbericht »
Naar boven ▲