1. Home
  2. /
  3. Belastingen
  4. /
  5. Tarieven
  6. /
  7. Tarieven hoogheemraadschap van Rijnland...

Tarieven hoogheemraadschap van Rijnland 2022

Soort belastingHeffingsmaatstafTarief
Watersysteemheffing ingezetenenper woonruimte€ 110,00
Watersysteemheffing eigenarengebouwd0,0208%
ongebouwd per hectare€ 87,50
ongebouwd wegen per hectare€ 437,50
ongebouwd natuurterreinen per hectare€ 4,00
Zuiveringsheffing woonruimteneenpersoonshuishouden (1 vervuilingseenheid)€ 65,85
meerpersoonshuishouden (3 vervuilingseenheden)€ 197,55
Zuiveringsheffing bedrijfsruimtenper vervuilingseenheid€ 65,85
Verontreinigingsheffingper vervuilingseenheid€ 65,85

Overige heffingen in het hoogheemraadschap

  • Leges (zie de verordening i.v.m. de grote diversiteit aan tarieven)

Zie ook: Tarieven hoogheemraadschap van Rijnland 2021, Tarieven hoogheemraadschap van Rijnland 2020Tarieven hoogheemraadschap van Rijnland 2019