1. Home
  2. /
  3. Belastingen
  4. /
  5. Tarieven
  6. /
  7. Tarieven hoogheemraadschap van Rijnland...

Tarieven hoogheemraadschap van Rijnland 2021

Soort belastingHeffingsmaatstafTarief
Watersysteemheffing ingezetenenper woonruimte€ 109.00
Watersysteemheffing eigenarengebouwd0.0217%
ongebouwd per hectare€ 86.90
ongebouwd wegen per hectare€ 434.50
ongebouwd natuurterreinen per hectare€ 4.00
Zuiveringsheffing woonruimteneenpersoonshuishouden (1 vervuilingseenheid)€ 64.60
meerpersoonshuishouden (3 vervuilingseenheden)€ 193.80
Verontreinigingsheffingper vervuilingseenheid€ 64.60

Overige heffingen in het hoogheemraadschap

  • Leges (zie de verordening i.v.m. de grote diversiteit aan tarieven)

Zie ook: Tarieven hoogheemraadschap van Rijnland 2020Tarieven hoogheemraadschap van Rijnland 2019

Naar boven ▲