1. Home
  2. /
  3. Belastingen
  4. /
  5. Tarieven
  6. /
  7. Tarieven hoogheemraadschap van Rijnland...

Tarieven hoogheemraadschap van Rijnland 2023

Soort belastingHeffingsmaatstafTarief
Watersysteemheffing ingezetenenper woonruimte€ 113,90
Watersysteemheffing eigenarengebouwd0,0194%
ongebouwd per hectare€ 89,20
ongebouwd wegen per hectare€ 446,00
ongebouwd natuurterreinen per hectare€ 4,00
Zuiveringsheffing woonruimteneenpersoonshuishouden (1 vervuilingseenheid)€ 68,95
meerpersoonshuishouden (3 vervuilingseenheden)€ 206,85
Zuiveringsheffing bedrijfsruimtenper vervuilingseenheid€ 68,95
Verontreinigingsheffingper vervuilingseenheid€ 68,95

Overige heffingen in het hoogheemraadschap

  • Leges (zie de verordening i.v.m. de grote diversiteit aan tarieven)

Zie ook: Tarieven hoogheemraadschap van Rijnland 2022Tarieven hoogheemraadschap van Rijnland 2021, Tarieven hoogheemraadschap van Rijnland 2020