De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) verzorgt de waterschapsbelastingen voor het hoogheemraadschap van Rijnland en gemeentelijke belastingen voor Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Katwijk, Leiden, Oegstgeest, Voorschoten, Waddinxveen, Wassenaar en Zoeterwoude. Ook bepaalt de BSGR de hoogte van de WOZ-waarde voor alle onroerende zaken in deze gemeenten.

 

- BEZOEK ALLEEN MOGELIJK OP AFSPRAAK -

BELANGRIJK NIEUWS

Informatie BerichtenBox van MijnOverheid.

 

Meer informatie

DIGITALE BALIE

In de Digitale balie bekijkt en regelt u snel en eenvoudig uw zaken.

Inloggen DigiD

BEDRIJVENPORTAAL

Informatie, digitaal aangifte doen en Digitale balie voor bedrijven.

Naar Bedrijvenportaal