1. Home
  2. /
  3. Belastingen
  4. /
  5. Tarieven
  6. /
  7. Tarieven gemeente Zoeterwoude 2024

Tarieven gemeente Zoeterwoude 2024

Soort belastingHeffingsmaatstafTarief
Onroerende zaakbelasting eigendom woningwoz-waarde0,1209%
Onroerende zaakbelasting eigendom niet-woningwoz-waarde0,4795%
Onroerende zaakbelasting gebruik niet-woningwoz-waarde0,2408%
Afvalstoffenheffingstandaardtarief vastrecht€ 213,00
Variabele deel afvalstoffenheffing (diftar)lediging 30L€ 0,98
lediging 60L€ 1,94
vervangende afvalpas€ 16,05
Reinigingsrechtenstandaardtarief vastrecht€ 197,95
Variabele deel reinigingsrechten (diftar)bedrijfspas 30L€ 0,90
bedrijfspas 60L€ 1,75
vervangende afvalpas€ 16,05
Rioolheffing eigenarenvast bedrag per perceel€ 286,00
Precariobelasting per strekkende meter leidingen, kabels en buizenVervallen

Overige heffingen in de gemeente

N. B. Leges e.d. worden niet door de BSGR afgehandeld. 

Toelichting diftar

In uw gemeente betaalt u een vast bedrag afvalstoffenheffing per woonruimte én een vast bedrag per openingshandeling / aanbieding in het vorige kalenderjaar. Voor de berekening van het variabele deel geldt dat dit voor dit belastingjaar is gebaseerd op het aantal openingshandelingen / aanbiedingen van het vorige kalenderjaar.

Let op: Bij reinigingsrechten Zoeterwoude voor belastingjaar 2024 is de heffingsmaatstaf over kalenderjaar 2023.

Zie ook: Tarieven gemeente Zoeterwoude 2023Tarieven gemeente Zoeterwoude 2022, Tarieven gemeente Zoeterwoude 2021