1. Home
 2. /
 3. Belastingen
 4. /
 5. Tarieven
 6. /
 7. Tarieven gemeente Zoeterwoude 2021

Tarieven gemeente Zoeterwoude 2021

Soort belastingHeffingsmaatstafTarief
Onroerende zaakbelasting eigendom woningwoz-waarde0.1117%
Onroerende zaakbelasting eigendom niet-woningwoz-waarde0.4166%
Onroerende zaakbelasting gebruik niet-woningwoz-waarde0.2191%
Afvalstoffenheffingstandaardtarief vastrecht€ 172.00
Variabele deel afvalstoffenheffing (diftar)lediging 30L€ 0.75
lediging 60L€ 1.50
vervangende afvalpas€ 15.00
Reinigingsrechtenstandaardtarief vastrecht€ 172.00
Variabele deel reinigingsrechten (diftar)bedrijfspas 30L€ 0.75
bedrijfspas 60L€ 1.50
vervangende afvalpas€ 15.00
Rioolheffing eigenarenvast bedrag per perceel€ 260.00
Precariobelasting per strekkende meter leidingen, kabels en buizen€ 4.15
Liggeld (per kalenderjaar ex. 21% BTW)per ligplaats€ 158.50

Overige heffingen in de gemeente

N. B. Leges e.d. worden niet door de BSGR afgehandeld. 

Toelichting diftar

In uw gemeente betaalt u een vast bedrag afvalstoffenheffing per woonruimte én een vast bedrag per openingshandeling / aanbieding in het vorige kalenderjaar. Voor de berekening van het variabele deel geldt dat dit voor dit belastingjaar is gebaseerd op het aantal openingshandelingen / aanbiedingen van het vorige kalenderjaar.

Dit aantal wordt berekend en hangt af van 4 mogelijk situaties:

 1. U woonde het hele voorgaande jaar op uw huidige adres. Het werkelijke aantal openingshandelingen / aanbiedingen is de maatstaf.
 2. U bent ná 1 juli verhuisd binnen de gemeente en u maakt gebruik van hetzelfde inzamelmiddel als op uw oude adres. Het aantal openingshandelingen / aanbiedingen over de laatste 6 maanden van uw vorige adres wordt verdubbeld.
 3. U bent vóór 1 juli verhuisd binnen de gemeente. Het aantal openingshandelingen / aanbiedingen van 1 juli tot en met 31 december wordt verdubbeld.
 4. Alle overige situaties, bijvoorbeeld:
 • U bent het afgelopen jaar verhuisd naar een andere gemeente vanuit een andere gemeente;
 • U bent het afgelopen jaar meerdere keren verhuisd;
 • U maakt gebruik van een ander inzamelmiddel dan op uw vorige adres.

In al deze situaties gaan wij dan uit van een standaardaantal openingshandelingen / aanbiedingen. Het standaardaantal is door uw gemeente vastgesteld.

Let op: Bij reinigingsrechten Zoeterwoude voor belastingjaar 2021 is de heffingsmaatstaf over kalenderjaar 2020.

Zie ook: Tarieven gemeente Zoeterwoude 2020Tarieven gemeente Zoeterwoude 2019

Naar boven ▲