1. Home
  2. /
  3. Belastingen
  4. /
  5. Tarieven
  6. /
  7. Tarieven gemeente Zoeterwoude 2021

Tarieven gemeente Zoeterwoude 2021

Soort belastingHeffingsmaatstafTarief
Onroerende zaakbelasting eigendom woningwoz-waarde0.1117%
Onroerende zaakbelasting eigendom niet-woningwoz-waarde0.4166%
Onroerende zaakbelasting gebruik niet-woningwoz-waarde0.2191%
Afvalstoffenheffingstandaardtarief vastrecht€ 172.00
Variabele deel afvalstoffenheffing (diftar)lediging 30L€ 0.75
lediging 60L€ 1.50
vervangende afvalpas€ 15.00
Reinigingsrechtenstandaardtarief vastrecht€ 172.00
Variabele deel reinigingsrechten (diftar)bedrijfspas 30L€ 0.75
bedrijfspas 60L€ 1.50
vervangende afvalpas€ 15.00
Rioolheffing eigenarenvast bedrag per perceel€ 260.00
Precariobelasting per strekkende meter leidingen, kabels en buizen€ 4.15
Liggeld (per kalenderjaar ex. 21% BTW)per ligplaats€ 158.50

Overige heffingen in de gemeente

N. B. Leges e.d. worden niet door de BSGR afgehandeld. 

Toelichting diftar

In uw gemeente betaalt u een vast bedrag afvalstoffenheffing per woonruimte én een vast bedrag per openingshandeling / aanbieding in het vorige kalenderjaar. Voor de berekening van het variabele deel geldt dat dit voor dit belastingjaar is gebaseerd op het aantal openingshandelingen / aanbiedingen van het vorige kalenderjaar.

Let op: Bij reinigingsrechten Zoeterwoude voor belastingjaar 2021 is de heffingsmaatstaf over kalenderjaar 2020.

Zie ook: Tarieven gemeente Zoeterwoude 2020Tarieven gemeente Zoeterwoude 2019