1. Home
  2. /
  3. Belastingen
  4. /
  5. Tarieven
  6. /
  7. Tarieven gemeente Zoeterwoude 2019

Tarieven gemeente Zoeterwoude 2019

Afvalstoffenheffing

Vastrecht per jaar € 126,00
Ondergrondse verzamelcontainer per aanbieding:
– 30 liter € 0,75
– 60 liter € 1,50
Vervangende afvalpas € 15,00 per stuk

Bedrijfsinvesteringszone-bijdrage Grote Polder

WOZ-waarde tot en met € 50.000: € 75,00
WOZ-waarde € 50.000 tot € 100.000: € 255,00
WOZ-waarde € 100.000 tot 250.000: € 495,00
WOZ-waarde € 250.000 tot 500.000: € 795,00
WOZ-waarde € 500.000 tot € 1.000.000: € 1.155,00
WOZ-waarde € 1.000.000 tot 5.000.000: € 1.575,00
WOZ-waarde € 5.000.000 tot 10.000.000: € 2.055,00
WOZ-waarde vanaf € 10.000.000: € 2.595,00

Bij een heffingsmaatstaf van minder dan € 12.000 wordt geen BIZ-bijdrage geheven.

Liggeld

Het tarief bedraagt per ligplaats € 153,70 per kalenderjaar. Dit bedrag wordt in de aanslag vermeerderd met 21% BTW.

Lijkbezorgingsrechten

Zie de tarieventabel belastingen en rechten 2019.

Marktgeld

Het marktgeld bedraagt voor iedere strekkende meter grond per dag: € 1,57. Voor het gebruik van door de gemeente verstrekte elektriciteit wordt per dag een toeslag geheven van € 10,00.

Onroerende zaakbelasting

Eigenarenbelasting (woning) 0,10700% van de WOZ-waarde
Eigenarenbelasting (niet-woning) 0,41270% van de WOZ-waarde
Gebruikersbelasting (niet-woning) 0,21770% van de WOZ-waarde

Precariobelasting

Leidingen, kabels en buizen per strekkende meter € 4,15

Rioolheffing

Per perceel in eigendom € 260,00.