1. Home
  2. /
  3. Belastingen
  4. /
  5. Tarieven
  6. /
  7. Tarieven gemeente Zoeterwoude 2022

Tarieven gemeente Zoeterwoude 2022

Soort belastingHeffingsmaatstafTarief
Onroerende zaakbelasting eigendom woningwoz-waarde0,1259%
Onroerende zaakbelasting eigendom niet-woningwoz-waarde0,4433%
Onroerende zaakbelasting gebruik niet-woningwoz-waarde0,2218%
Afvalstoffenheffingstandaardtarief vastrecht€ 172,00
Variabele deel afvalstoffenheffing (diftar)lediging 30L€ 0,75
lediging 60L€ 1,50
vervangende afvalpas€ 15,00
Reinigingsrechtenstandaardtarief vastrecht€ 172,00
Variabele deel reinigingsrechten (diftar)bedrijfspas 30L€ 0,75
bedrijfspas 60L€ 1,50
vervangende afvalpas€ 15,00
Rioolheffing eigenarenvast bedrag per perceel€ 260,00
Precariobelasting per strekkende meter leidingen, kabels en buizenVervallen
Liggeld (per kalenderjaar ex. 21% BTW)per ligplaats€ 161,00

Overige heffingen in de gemeente

N. B. Leges e.d. worden niet door de BSGR afgehandeld. 

Toelichting diftar

In uw gemeente betaalt u een vast bedrag afvalstoffenheffing per woonruimte én een vast bedrag per openingshandeling / aanbieding in het vorige kalenderjaar. Voor de berekening van het variabele deel geldt dat dit voor dit belastingjaar is gebaseerd op het aantal openingshandelingen / aanbiedingen van het vorige kalenderjaar.

Let op: Bij reinigingsrechten Zoeterwoude voor belastingjaar 2022 is de heffingsmaatstaf over kalenderjaar 2021.

Zie ook: Tarieven gemeente Zoeterwoude 2021, Tarieven gemeente Zoeterwoude 2020Tarieven gemeente Zoeterwoude 2019