De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) verzorgt de belastingen voor het hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Katwijk, Leiden, Oegstgeest, Voorschoten, Wassenaar en Zoeterwoude. Ook bepaalt de BSGR de hoogte van de WOZ-waarde voor alle onroerende zaken in deze gemeenten.

BELANGRIJK NIEUWS

In de gemeenten Katwijk en Gouda wordt momenteel gecontroleerd op hondenbezit. Meer informatie

DIGITALE BALIE

In de Digitale balie bekijkt en regelt u snel en eenvoudig uw zaken.

Inloggen DigiD

BEDRIJVENPORTAAL

Informatie, digitaal aangifte doen en Digitale balie voor bedrijven.

Naar Bedrijvenportaal