De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) verzorgt de belastingen voor het hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Katwijk, Leiden, Oegstgeest, Voorschoten, Wassenaar en Zoeterwoude. Ook bepaalt de BSGR de hoogte van de WOZ-waarde voor alle onroerende zaken in deze gemeenten.

BELANGRIJK NIEUWS

Vanavond is er in de Paauw in Wassenaar een WOZ-informatieavond. Aanvang 19.30 uur. Meer informatie

DIGITALE BALIE

In de Digitale balie bekijkt en regelt u snel en eenvoudig uw zaken.

Inloggen DigiD

BEDRIJVENPORTAAL

Informatie, digitaal aangifte doen en Digitale balie voor bedrijven.

Naar Bedrijvenportaal