1. Home
  2. /
  3. Wet- en regelgeving
  4. /
  5. Verordeningen gemeente Zoeterwoude 2023

Verordeningen gemeente Zoeterwoude 2023

Voor het jaar 2023 is in Zoeterwoude de tarieventabel belastingen en rechten opnieuw vastgesteld.  De Verordening kwijtschelding van 2017 is nog steeds van kracht. De in 2009 vastgestelde verordening precariobelasting is nog steeds van toepassing

* Zie ook de verordeningen van 20222021 en 2020