1. Home
  2. /
  3. Wet- en regelgeving
  4. /
  5. Verordeningen gemeente Zoeterwoude 2021

Verordeningen gemeente Zoeterwoude 2021

Voor het jaar 2021 is in Zoeterwoude de tarieventabel belastingen en rechten opnieuw vastgesteld. De Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten uit 2019 is nog steeds van kracht. Dit geldt ook voor de Verordening kwijtschelding van 2017. Voor de onroerende zaakbelasting, rioolheffing en de precariobelasting zijn de verordeningen uit 2011 nog steeds van toepassing. Voor de Verordening bedrijveninvesteringszone geldt de verordening die opnieuw is vastgesteld voor 2021.

* Zie ook de verordeningen van 2020 en 2019