1. Home
  2. /
  3. Wet- en regelgeving
  4. /
  5. Verordeningen gemeente Zoeterwoude 2022

Verordeningen gemeente Zoeterwoude 2022

Voor het jaar 2022 is in Zoeterwoude de tarieventabel belastingen en rechten opnieuw vastgesteld.  De Verordening kwijtschelding van 2017 is nog steeds van kracht. Voor de precariobelasting is de verordening uit 2011 nog steeds van toepassing.

* Zie ook de verordeningen van 20212020 en 2019