1. Home
 2. /
 3. Belastingen
 4. /
 5. Tarieven
 6. /
 7. Tarieven gemeente Waddinxveen 2021

Tarieven gemeente Waddinxveen 2021

Soort belastingHeffingsmaatstafTarief
Onroerende zaakbelasting eigendom woningwoz-waarde0.1129%
Onroerende zaakbelasting eigendom niet-woningwoz-waarde0.3035%
Onroerende zaakbelasting gebruik niet-woningwoz-waarde0.2445%
Afvalstoffenheffingstandaardtarief vastrecht€ 292.66
Variabele deel afvalstoffenheffing (diftar)per ontgrendeling€ 1.50
container rest 140L€ 3.50
container rest 240L€ 6.00
Extra containersverstrekking extra container€ 60.00
omwisseling container€ 25.00
Rioolheffing eigenaarper perceel€ 195.18
per standplaats€ 48.76
overige€ 48.76
Toeristenbelastingper persoon, per overnachting€ 0.79

Overige heffingen in de gemeente

 • Baatbelastingen (zie de verordeningenpagina voor de diverse verordeningen)
 • Precariobelasting (zie de verordening i.v.m. de grote diversiteit aan tarieven)
 • Marktgelden (zie de verordening i.v.m. de grote diversiteit aan tarieven)
 • Lijkbezorgingsrechten (zie de verordening i.v.m. de grote diversiteit aan tarieven)
 • Leges (zie de verordening i.v.m. de grote diversiteit aan tarieven)

Toelichting diftar

In uw gemeente betaalt u een vast bedrag afvalstoffenheffing per woonruimte én een vast bedrag per openingshandeling / aanbieding in het vorige kalenderjaar. Voor de berekening van het variabele deel geldt dat dit voor dit belastingjaar is gebaseerd op het aantal openingshandelingen / aanbiedingen van het vorige kalenderjaar.

Dit aantal wordt berekend en hangt af van 4 mogelijk situaties:

 1. U woonde het hele voorgaande jaar op uw huidige adres. Het werkelijke aantal openingshandelingen / aanbiedingen is de maatstaf.
 2. U bent ná 1 juli verhuisd binnen de gemeente en u maakt gebruik van hetzelfde inzamelmiddel als op uw oude adres. Het aantal openingshandelingen / aanbiedingen over de laatste 6 maanden van uw vorige adres wordt verdubbeld.
 3. U bent vóór 1 juli verhuisd binnen de gemeente. Het aantal openingshandelingen / aanbiedingen van 1 juli tot en met 31 december wordt verdubbeld.
 4. Alle overige situaties, bijvoorbeeld:
 • U bent het afgelopen jaar verhuisd naar een andere gemeente vanuit een andere gemeente;
 • U bent het afgelopen jaar meerdere keren verhuisd;
 • U maakt gebruik van een ander inzamelmiddel dan op uw vorige adres.

In al deze situaties gaan wij dan uit van een standaardaantal openingshandelingen / aanbiedingen. Het standaardaantal is door uw gemeente vastgesteld.

Let op: bij de gemeente Waddinxveen zijn geen reinigingsrechten van toepassing.

Zie ook: Tarieven gemeente Waddinxveen 2020Tarieven gemeente Waddinxveen 2019