1. Home
  2. /
  3. Belastingen
  4. /
  5. Tarieven
  6. /
  7. Tarieven gemeente Waddinxveen 2019

Tarieven gemeente Waddinxveen 2019

Afvalstoffenheffing

Standaardtarief € 201,56
Per lediging 140 liter € 3,50
Per lediging 240 liter € 6,50
Per ontgrendeling € 1,50
Extra minicontainer rest (eenmalig) € 60,00
Extra minicontainer GFT (eenmalig) € 60,00

Baatbelasting

Zie de tarieven in de Verordeningen baatbelastingen.

Begraafrechten

Zie de tarieventabel in de Verordening lijkbezorgingsrechten.

Hondenbelasting

De hondenbelasting is per 1 januari 2019 afgeschaft.

Leges

Zie de tarieventabel in de Legesverordening.

Marktgelden

Zie de tarieven in de Verordening marktgelden.

Onroerende zaakbelasting

Eigenarenbelasting (woning) 0,1315% van de WOZ-waarde
Eigenarenbelasting (niet-woning) 0,3033% van de WOZ-waarde
Gebruikersbelasting (niet-woning) 0,2444% van de WOZ-waarde

Precariobelasting

Zie de tarieventabel in de Verordening precariobelasting.

Rioolheffing

Eigenarenbelasting € 181,56
Per standplaats € 45,36
Alleen hemelwaterafvoer € 45,36

Toeristenbelasting

€ 0,50 per persoon, per overnachting.