1. Home
  2. /
  3. Belastingen
  4. /
  5. Tarieven
  6. /
  7. Tarieven gemeente Waddinxveen 2020

Tarieven gemeente Waddinxveen 2020

Afvalstoffenheffing

Standaardtarief € 268,06
Per lediging 140 liter € 3,50
Per lediging 240 liter € 6,00
Per ontgrendeling € 1,50
Extra minicontainer rest (eenmalig) € 60,00
Extra minicontainer GFT (eenmalig) € 60,00
De belasting voor het omwisselen van een minicontainer, per minicontainer, per omwisseling € 25,00

Baatbelasting

Zie de tarieven in de Verordeningen baatbelastingen.

Begraafrechten

Zie de tarieven in de Verordening lijkbezorgingsrechten.

Hondenbelasting

De hondenbelasting is per 1 januari 2019 afgeschaft.

Leges

Zie de tarieventabel in de Legesverordening.

Marktgelden

Zie de tarieven in de Verordening marktgelden.

Onroerende zaakbelasting

Eigenarenbelasting (woning) 0,1204% van de WOZ-waarde
Eigenarenbelasting (niet-woning) 0,3063% van de WOZ-waarde
Gebruikersbelasting (niet-woning) 0,2468% van de WOZ-waarde

Precariobelasting

Zie de tarieventabel in de Verordening precariobelasting.

Rioolheffing

Eigenarenbelasting € 181,56
Per standplaats € 45,36
Alleen hemelwaterafvoer € 45,36

Toeristenbelasting

€ 0,63 per persoon, per overnachting

Zie ook: Tarieven gemeente Waddinxveen 2019

Naar boven ▲