Rioolheffing Zoeterwoude

Rioolheffing is een belasting voor huishoudens en bedrijven die water direct of indirect op de gemeentelijke riolering afvoeren.

Voor wie?

De rioolheffing eigenaren wordt opgelegd aan de persoon die op 1 januari van het belastingjaar bij het Kadaster geregistreerd stond als eigenaar of beperkt gerechtigde van een perceel.

Bijzonderheden

De rioolheffing eigenaren is een vast bedrag per jaar. Verkoopt u uw woning of bedrijfspand, dan moet u toch voor het hele jaar rioolheffing betalen. Vaak zorgt de notaris ervoor dat deze belasting wordt verrekend met de nieuwe eigenaren.