Belasting bij koop of verkoop van een woning

Belastingen voor eigenaren, zoals onroerende zaakbelasting eigenaren en watersysteemheffing eigenaren, worden bij de verkoop van een woning niet verminderd. Vaak zorgt de notaris ervoor dat deze belastingen worden verrekend met de nieuwe eigenaren. Dit kunt u nakijken in de akte van transport.

WOZ-beschikking

De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland stuurt de WOZ-beschikking naar de persoon die op 1 januari bij het Kadaster geregistreerd stond als eigenaar. Als de woning in de loop van het jaar van eigenaar verandert, krijgt de nieuwe eigenaar pas in het volgende belastingjaar een WOZ-beschikking op naam. Als u eerder een WOZ-beschikking op naam wilt hebben, kunt u deze bij de BSGR aanvragen via het contactformulier.

Inschrijven bij gemeente

Ook als u uw woning verkoopt, moet u zich bij uw verhuizing inschrijven op uw nieuwe adres bij de gemeente. Zo lang u ingeschreven staat op het oude adres, zal de BSGR belastingen voor gebruikers, zoals afvalstoffenheffing en zuiveringsheffing, bij u in rekening blijven brengen.