Rioolheffing Velsen

Rioolheffing is een belasting voor huishoudens en bedrijven die water direct of indirect op de gemeentelijke riolering afvoeren, of van waaruit huishoudelijk afvalwater of bedrijfsafvalwater kan worden afgevoerd.

Voor wie?

De rioolheffing bestaat uit eigenaren- en gebruikersbelasting. De rioolheffing gebruikers wordt opgelegd aan de gebruiker van een woning of bedrijfspand volgens de Basisregistratie personen (BRP) en de Kamer van Koophandel (KvK). De eigenarenbelasting wordt opgelegd aan degene die op 1 januari van het belastingjaar bij het Kadaster geregistreerd stond als eigenaar. Niet alle gemeenten leggen de eigenarenbelasting op.

Hoogte van de aanslag

De rioolheffing eigenaren is een vast bedrag per perceel per jaar. Verkoopt u uw woning of bedrijfspand, dan moet u toch voor het hele jaar rioolheffing betalen. Vaak zorgt de notaris ervoor dat deze belastingen worden verrekend met de nieuwe eigenaren. Ook de rioolheffing gebruikers is een vast bedrag per perceel per jaar. Als u in de loop van het jaar verhuist naar een andere gemeente, wordt de rioolheffing verminderd vanaf de eerstvolgende maand na de datum van de wijziging.

Bijzonderheden

Personen die een kamer huren en de sanitaire voorzieningen (douche, keuken, toilet) delen met andere kamerhuurders in de woning, hoeven onder bepaalde voorwaarden geen rioolheffing gebruikers te betalen.