Tenaamstelling

Bij het opleggen van een aanslag moet de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland 1 persoon of bedrijf aanwijzen als belastingplichtige. Om te bepalen wie de aanslag op naam krijgt, gebruiken we gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP), het Kadaster en de Kamer van Koophandel (KvK).

Als er meerdere personen in aanmerking komen, wordt er iemand aangewezen op basis van de aanwijsrichtlijnen van de BSGR. U hoeft een wijziging van de tenaamstelling in verband met een verhuizing, overlijden of woningverkoop niet aan ons door te geven. Een aantal andere situaties staat hieronder toegelicht.

Kamerbewoning

Als u een kamer huurt en de sanitaire voorzieningen (douche, keuken, toilet) deelt met andere kamerhuurders in de woning, dan kunt u bezwaar maken. Stuur een kopie van uw huurcontract mee, waaruit blijkt dat u een kamer huurt. Als het bezwaar wordt toegekend, wordt de aanslag opgelegd aan de verhuurder. Deelt u een woning met 1 of meer huisgenoten en heeft u een gezamenlijk huurcontract? Dan heeft het geen zin om bezwaar te maken; de aanslag wordt in dit geval alleen op naam van de verhuurder gezet als hij of zij daar zelf om verzoekt.

Meerdere eigenaren

Als een woning of bedrijfspand meerdere eigenaren heeft, wijst de BSGR een belastingplichtige aan op basis van de aanwijsrichtlijnen. Het is niet mogelijk om de aanslag te splitsen. Op verzoek kan de aanslag op een andere naam worden gezet. Er moet een schriftelijk verzoek worden ingediend dat is ondertekend door beide partijen. De wijziging is pas op het eerstvolgende aanslagbiljet zichtbaar. Het al opgelegde aanslagbiljet wordt niet vernietigd; deze moet gewoon betaald worden.

VOF, CV of maatschap

Als u deel uitmaakt van een VOF, CV of maatschap kan het zijn dat u een belastingaanslag op uw naam ontvangt die te maken heeft met de uitoefening van uw bedrijf. Dit komt doordat de BSGR aanslagen oplegt op basis van gegevens van het Kadaster. Het Kadaster registreert sinds 2005 geen samenwerkingsverbanden meer als eigenaren van onroerende zaken, omdat zij geen rechtspersoonlijkheid bezitten. De aanslag kan dus niet worden gesteld op naam van een VOF, CV of maatschap.

Zakelijk en privé op 1 aanslagbiljet

Het is mogelijk dat de aanslag voor uw VOF, CV of maatschap gecombineerd is met aanslagen voor uw woning. Hierin is geen splitsing aan te brengen. U kunt de aanslag natuurlijk wel deels van uw zakelijke rekening en gedeeltelijk van uw privérekening betalen om uw financiële administratie op orde te houden.

Naar boven ▲