Belasting bij verhuizing

Als u gaat verhuizen, moet u zich inschrijven in de gemeente waar u gaat wonen. Ook als u binnen dezelfde gemeente verhuist, moet u dit aangeven. Als u naar het buitenland verhuist, moet u zich laten uitschrijven bij de gemeente. In alle situaties past de gemeente uw gegevens aan en brengt de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland hiervan op de hoogte.

Vermindering van de aanslag

Als uw verhuizing aanleiding geeft tot vermindering van de aanslag, ontvangt u 6 weken nadat het bericht over uw verhuizing bij de BSGR binnen is een verminderingsbericht. Ook als u alleenwonend wordt, worden bepaalde belastingen verminderd.

Verhuizen en ontheffing van de aanslag

Als u verhuist, verhuist de aanslag met u mee. Er is één uitzondering. Dat is als u verhuist en op het nieuwe adres wonen meer personen. De oudste bewoner krijgt dan de aanslag. U krijgt dan wat teveel is betaald voor het oude adres terug. Op het nieuwe adres ontvangt u een nieuwe aanslag.

Verkoop van uw woning

Belastingen voor eigenaren, zoals onroerende zaakbelasting eigenaren en watersysteemheffing eigenaren, worden bij de verkoop van een woning niet verminderd. Vaak zorgt de notaris ervoor dat deze belastingen worden verrekend met de nieuwe eigenaren. Dit kunt u nakijken in de akte van transport.

Naar boven ▲