Belasting bij verhuizing

Als u gaat verhuizen, moet u zich inschrijven in de gemeente waar u gaat wonen. Ook als u binnen dezelfde gemeente verhuist, moet u dit aangeven. Als u naar het buitenland verhuist, moet u zich laten uitschrijven bij de gemeente. In alle situaties past de gemeente uw gegevens aan en brengt de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland hiervan op de hoogte.

Vermindering van de aanslag

Als uw verhuizing aanleiding geeft tot vermindering van de aanslag, ontvangt u 6 weken nadat het bericht over uw verhuizing bij de BSGR binnen is een verminderingsbericht. Ook als u alleenwonend wordt, worden bepaalde belastingen verminderd. 

Verhuizen en ontheffing van de aanslag

Als u binnen uw gemeente of waterschap verhuist, verhuist de aanslag met u mee. Er zijn wel twee uitzonderingen. Dit is als u bij iemand gaat wonen of als iemand anders van uw huishouden aangewezen wordt voor de gebruikersbelastingen. Diegene die het langste staat ingeschreven of de oudste bewoner krijgt dan de aanslag. In deze gevallen krijgt u de teveel betaalde belasting voor uw oude adres terug. Voor uw nieuwe adres wordt dan een nieuwe aanlag opgelegd.

Verkoop van uw woning

Belastingen voor eigenaren, zoals onroerende zaakbelasting eigenaren en watersysteemheffing eigenaren, worden bij de verkoop van een woning niet verminderd. Vaak zorgt de notaris ervoor dat deze belastingen worden verrekend met de nieuwe eigenaren. Dit kunt u nakijken in de akte van transport.

Naar boven ▲