1. Home
  2. /
  3. Uncategorized
  4. /
  5. Permanente markanalyse(PMA) niet-woningen

Permanente marktanalyse niet-woningen

In de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) is bepaald dat de gemeente, jaarlijks, de waarde van de binnen de gemeente gelegen onroerende zaken opnieuw moet vaststellen. Hiervoor is de gemeente verplicht om de marktgegevens, zoals de huur- en verkoopgegevens van uw onroerende zaak, te verzamelen, te registreren en te analyseren.

Daarom vraagt de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) aan nieuwe eigenaren en huurders van onroerende zaken in haar werkgebied om een online inlichtingenformulier in te vullen. Dit leidt tot een nog nauwkeurige waardebepaling van uw object en vergelijkbare objecten.

Online inlichtingenformulier
U kunt het online inlichtingenformulier via onze website invullen. U heeft daarvoor het in de brief gegeven inlognummer en wachtwoord nodig. Om bij het online inlichtingenformulier te komen, klikt u op de volgende link: inlichtingenformulier marktanalyse.

Vragen
Mocht u toch nog vragen hebben dan kunt u bellen met medewerkers van de afdeling WOZ via ons telefoonnummer 071 – 525 6200 kenmerk 17.