1. Home
  2. /
  3. Nieuws
  4. /
  5. Geen aanslag waterschapbelastingen 2022...

Geen aanslag waterschapbelastingen 2022 gehad?

Ik heb nog geen aanslag waterschapbelastingen 2022 gehad, waarom is dat?

Sinds eind 2021 is de BSGR overgestapt naar het verplichte berichtenverkeer LV-WOZ. Dit berichtenverkeer zorgt ervoor dat de BSGR de WOZ-waarden die door de gemeente bepaald zijn aan ons worden geleverd. Deze WOZ-waarden worden onder andere gebruikt voor het opleggen van de Watersysteemheffing Eigenaren(WSHE).

Door systeemtechnische problemen zijn niet alle WOZ-waarden tijdig bij de BSGR binnengekomen. Dit heeft als gevolg dat niet alle aanslagen waterschapbelastingen 2022 aangemaakt konden worden. Dit heeft gezorgd voor een vertraging bij het opleggen van een aandeel van de jaarlijkse belastingaanslagen.

 

Wat moet u doen als u geen aanslagbiljet ontvangen heeft?

U hoeft niets te doen.

Zodra de WOZ-waarde voor uw adres door de BSGR verwerkt is zal deze gebruikt worden voor o.a. de aanslag WSHE. We gaan ervan uit dat eind juni alle waarden verwerkt zijn.