1. Home
  2. /
  3. Nieuws
  4. /
  5. Bezwaartermijn en terugbelverzoek WOZ-waarde

Bezwaartermijn WOZ-waarde

Langere termijn indienen bezwaar aanslagen februari 2023

Door de overgang naar een andere ICT-leverancier is het voor belastingplichtigen helaas meerdere dagen niet mogelijk geweest om digitaal bezwaren in te dienen via de digitale balie met Digi-D. Daarom wordt voor de aanslagen met dagtekening 24 februari 2023 de toezegging gedaan dat men twee weken langer de tijd krijgt om bezwaar in te dienen. Bezwaren die uiterlijk twee weken na het einde van de bezwaartermijn (= 11 april 2023) worden ontvangen, worden dan toch als ontvankelijk (= op tijd) aangemerkt. Uw bezwaar is dus toch op tijd als uw bezwaar uiterlijk op dinsdag 25 april 2023 door ons is ontvangen. Ontvangen wij uw bezwaar later dan 25 april 2023, dan kan het bezwaar niet-ontvankelijk worden verklaard door te late indiening.