1. Home
  2. /
  3. Belastingen
  4. /
  5. Tarieven
  6. /
  7. Tarieven gemeente Wassenaar 2020

Tarieven gemeente Wassenaar 2020

Afvalstoffenheffing

Eenpersoonshuishouden € 278,52
Meerpersoonshuishouden € 400,92
Extra GFT-container € 50,00
Extra restafvalcontainer € 400,92

Baatbelasting

Zie de Verordeningen baatbelastingen.

Hondenbelasting

Voor een eerste hond € 86,64
Voor een tweede hond € 130,32
Voor elke volgende hond € 171,84
Per kennel € 182,88

Ondernemingsheffing

Alle panden waar een openbare aankondiging zichtbaar is: een vast bedrag van € 200 + panden > € 153.000 WOZ-waarde vermeerderd met € 2,25 per € 1.000 WOZ-waarde tot een maximum van € 900.

Onroerende zaakbelasting

Eigenarenbelasting (woning) 0,1006% van de WOZ-waarde
Eigenarenbelasting (niet-woning) 0,2779% van de WOZ-waarde
Gebruikersbelasting (niet-woning) 0,2613% van de WOZ-waarde

Precariobelasting

Zie de tarieventabel in de Verordening precariobelasting.

Rioolheffing

Voor woningen:
Waterverbruik tot en met 80 m3 € 125,28
Waterverbruik boven 80 m3 € 125,28 + € 1,57 extra per m3

Voor niet-woningen:
Waterverbruik tot en met 120 m3 € 187,92
Waterverbruik meer dan 120 m3, maar niet meer dan 1.000 m3 € 187,92 + € 1,57 extra per m3
Waterverbruik boven 1.000 m3 € 1.569,52 + € 0,69 extra per m3

Toeristenbelasting

In hotels, pensions, en Bed en Breakfast, per overnachting € 3,29
Voor andere overnachtingsmogelijkheden, waaronder camping, per overnachting € 1,31

Zie ook: Tarieven gemeente Wassenaar 2019