1. Home
  2. /
  3. Belastingen
  4. /
  5. Tarieven
  6. /
  7. Tarieven gemeente Wassenaar 2019

Tarieven gemeente Wassenaar 2019

Afvalstoffenheffing

Eenpersoonshuishouden € 263,40
Meerpersoonshuishouden € 379,32
Extra GFT-container € 50,00
Extra restafvalcontainer € 379,32

Baatbelasting

Zie de Verordeningen baatbelastingen.

Hondenbelasting

Voor een eerste hond € 85,44
Voor een tweede hond € 128,52
Voor elke volgende hond € 169,44
Per kennel € 180,36

Ondernemingsheffing

Alle panden waar een openbare aankondiging zichtbaar is: een vast bedrag van € 200 + panden > € 153.000 WOZ-waarde vermeerderd met € 2,20 per € 1.000 WOZ-waarde tot een maximum van € 900.

Onroerende zaakbelasting

Eigenarenbelasting (woning) 0,1008% van de WOZ-waarde
Eigenarenbelasting (niet-woning) 0,2717% van de WOZ-waarde
Gebruikersbelasting (niet-woning) 0,2525% van de WOZ-waarde

Precariobelasting

Zie de tarieventabel in de Verordening precariobelasting.

Reinigingsheffingen

Zie de tarieventabel in de Verordening reinigingsheffingen.

Rioolheffing

Voor woningen:
waterverbruik tot en met 80 m3 € 125,28
waterverbruik boven 80 m3 € 125,28 + € 1,57 extra per m3

Voor niet-woningen:
waterverbruik tot en met 120 m3 € 187,92
waterverbruik meer dan 120 m3, maar niet meer dan 1.000 m3 € 187,92 + € 1,57 extra per m3
waterverbruik boven 1.000 m3 € 1.569,52 + € 0,69 extra per m3

Toeristenbelasting

In hotels pensions, per overnachting € 3,25
Voor andere overnachtingsmogelijkheden, waaronder camping, per overnachting € 1,30

Naar boven ▲