Leges Hoogheemraadschap van Rijnland

Leges zijn vergoedingen voor de kosten die het waterschap maakt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een watervergunning. Het hoogheemraadschap van Rijnland heft alleen leges voor enkele grotere en complexe werken.

Voor wie?

De leges worden opgelegd aan de aanvrager van de watervergunning, ook als de aanvrager niet degene is voor wie de vergunning is aangevraagd. Als dat niet mogelijk is, dan krijgt degene voor wie de aanvraag is gedaan de legesaanslag.

Hoogte van de aanslag

De hoogte van de aanslag is afhankelijk van de werkzaamheden waarvoor een watervergunning wordt aangevraagd. Hierover leest u meer in de tarieventabel.

Bijzonderheden

Voor inhoudelijke vragen over de legesaanslag kunt u contact opnemen met het hoogheemraadschap van Rijnland via 071 – 3063063.

Naar boven ▲