Reinigingsrechten Zoeterwoude

Bedrijven die hun bedrijfsafval laten ophalen door de gemeentelijke vuilophaaldienst betalen daarvoor reinigingsrechten. De gemeente gebruikt de opbrengsten om de kosten die zij maakt voor het ophalen en verwerken van afval, te betalen.

Voor wie?

Reinigingsrechten moeten betaald worden door het bedrijf dat de aanvraag voor het ophalen van het bedrijfsafval heeft gedaan, of het bedrijf waarvoor de aanvraag is gedaan.

Hoogte van de aanslag

In de gemeente Zoeterwoude wordt de afvalstoffenheffing berekend met de Diftarmethode. Diftar staat voor gedifferentieerd tarief en houdt in dat u betaalt voor de hoeveelheid afval die u aan de straat zet en het aantal keren dat u uw containers laat legen. De hoogte van de aanslag is dus afhankelijk van het aantal kilo’s bedrijfsafval dat u laat ophalen en het aantal keren dat u uw vuilcontainers laat legen. De afvalcontainers zijn voorzien van chips en de vuilophaalwagen weegt elke aangeboden container. Daarnaast betaalt u vastrecht. De tarieven zijn exclusief BTW.

Bijzonderheden

De inzameling van bedrijfsafval door deze gemeente is alleen mogelijk als het om afval van een beperkte omvang en hoeveelheid gaat en als het bedrijfsafval van huishoudelijke aard is. De aanslag wordt per kwartaal opgelegd.