BIZ-bijdrage Zoeterwoude

De BIZ-bijdrage is een belasting voor de gebruikers van een binnen een bedrijveninvesteringszone (BIZ) gelegen bedrijfspand. De BIZ-bijdrage maakt het mogelijk voor ondernemers om gezamenlijk te investeren in een aantrekkelijke bedrijfsomgeving. Alle ondernemers in de zone betalen er aan mee.

Voor wie?

De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) heft namens de gemeente Zoeterwoude BIZ-bijdrage voor de bedrijveninvesteringszone Grote Polder. De bijdrage moet worden betaald door de persoon die of het bedrijf dat op 1 januari van het belastingjaar gebruiker is van het bedrijfspand. Als het pand op 1 januari niet in gebruik is, wordt de aanslag opgelegd aan de eigenaar van het pand.

Hoogte van de aanslag

Het tarief van de BIZ-bijdrage is gebaseerd op de WOZ-waarde van het bedrijfspand.

Bijzonderheden

De opbrengsten van de BIZ-bijdrage worden door de gemeente Zoeterwoude uitgekeerd aan de Vereniging BIZ Grote Polder.