Afvalstoffenheffing Zoeterwoude

In de gemeente Zoeterwoude wordt de afvalstoffenheffing berekend met de Diftarmethode. Diftar staat voor gedifferentieerd tarief en houdt in dat u betaalt voor het aantal keren dat u de ondergrondse container opent.

Voor wie?

De aanslag wordt opgelegd aan de gebruiker van een woning of woonboot waar de gemeente verplicht is huisvuil op te halen. Het maakt niet uit of er ook daadwerkelijk afval wordt aangeboden.

Hoogte van de aanslag

Bij de ondergrondse verzamelcontainer is de hoogte van de aanslag afhankelijk van het aantal aanbiedingen. Daarnaast betaalt u vastrecht.

Bijzonderheden

De gemeente Zoeterwoude heeft besloten om de aanslag voor het variabele deel van de afvalstoffenheffing met ingang van 2019 nog maar 1 keer per jaar te versturen. Voorheen gebeurde dit 2 keer per jaar, in augustus en in maart. Hierdoor worden kosten bespaard.

Wat betekent dit voor u?

Als inwoner van Zoeterwoude krijgt u het vaste deel van de afvalstoffenheffing samen met uw andere belastingen in februari 2020. In maart 2020 krijgt u de aanslag voor het variabele deel voor het hele jaar 2019.

Overzicht vast en variabel deel afvalstoffenheffing

  • In het huidige belastingjaar geldt een vast bedrag per woonruimte (= vastrecht) en een vast bedrag per inworp in een ondergronds container (= variabele deel).
  • Korting in verband met medische vrijstelling, geldt alleen naar aanleiding van een goedgekeurde aanvraag bij de gemeente Zoeterwoude. De gemeente verstrekt deze informatie aan de BSGR.
  • Kwijtschelding is mogelijk voor het vastrecht.

Gemeente GoudaBijzonderhedenType ondergrondse container (OGC)Type MC – 140LType MC – 240L
Afvalstoffenheffing op andere wijzeOp basis van aantal ledigingen in voorgaande jaar.

Uitzonderingen: Jaarlijks op aparte aanslag variabele deel. Vastrecht via de gecombineerde aanslag.
Ondergrondse container voor zak van 60 literOndergrondse container voor zak van 30 literN.v.t.N.v.t.
Vastrecht per woonruimte of bedrijfsruimte (toeslag 21%. BTW)Vastrecht per perceel: € 172N.v.t.N.v.t.
Variabel recht per zak of container per openingshandeling€ 1,50€ 0,75N.v.t.N.v.t.

 

Naar boven ▲