Afvalstoffenheffing Zoeterwoude

In de gemeente Zoeterwoude wordt de afvalstoffenheffing berekend met de Diftarmethode. Diftar staat voor gedifferentieerd tarief en houdt in dat u betaalt voor het aantal keren dat u de ondergrondse container opent.

Voor wie?

De aanslag wordt opgelegd aan de gebruiker van een woning of woonboot waar de gemeente verplicht is huisvuil op te halen. Het maakt niet uit of er ook daadwerkelijk afval wordt aangeboden.

Hoogte van de aanslag

Bij de ondergrondse verzamelcontainer is de hoogte van de aanslag afhankelijk van het aantal aanbiedingen. Daarnaast betaalt u vastrecht.

Bijzonderheden

De gemeente Zoeterwoude heeft besloten om de aanslag voor het variabele deel van de afvalstoffenheffing met ingang van 2019 nog maar 1 keer per jaar te versturen. Voorheen gebeurde dit 2 keer per jaar, in augustus en in maart. Hierdoor worden kosten bespaard.

“Vertraging aanslagoplegging variabele deel afvalstoffenheffing gemeente Zoeterwoude

Inwoners ontvangen dit kalenderjaar vanaf mei de afvalstoffenheffingsaanslag 2021 voor het variabele deel omdat de levering van het aantal geregistreerde ledigingen per adres, later is ontvangen van de gemeente.”

Naar boven ▲